Husets side

Til salg

Vi har pudset, plejet og udvidet den fine jugendstilvilla, Kongvej 64, siden 1997. Det har passet os godt, men nu må vi videre. Vi vil skabe os en ny ramme, tæt på Retten i Sønderborg. Vi var glade for naboskabet på Kongevej, og vi var faktisk lidt skuffede, da Retten sådan flyttede ud af midtbyen, men det må vi jo nok føje os efter.

Nu sætter vi Kongevej 64 til salg, godt 800 etagemeter velholdt villa, indrettet til kontor, og vi finder nok et sted i nærheden af Retten i Sønderborg, så vi kan genoptage det gode naboskab.

Hvis du er interesseret i at købe det smukke hus, så kontakt: Nordicals.

Lidt om huset på Kongevej 64

Kongevej 64 set fra Kongevejkrydset

Historie og byplan 1900 til 1920

I 1905 besluttede den kejserlige tyske marine at flytte sin østersøflåde fra Kiel til nye marinestationer i henholdsvis Sønderborg og Flensborg. Samme år begyndtes opførelsen af to ud af tre planlagte bygninger i Sønderborg og Marinestationen blev indviet 6. april 1907. Udover Marinestationen indviedes også en skibsartilleriskole (det er dette kompleks, vi i dag kender som Sønderborg Kasserne). De var tegnet af arkitekterne Adalbert Kelm og Eugen Fink. I 1908-09 fulgte et marinesygehus, som i dag er en del af Sønderborg Sygehus.

Sønderborg oplevede et sandt befolknings- og byggeboom i forbindelse med etablering af Marinestationen og Skibsartelleriskolen. Der skulle bygges boliger til de mange tjenestemænd og officerer, der blev udstationerede i Sønderborg. Husene på Jomfrustien, Helgolandsgade og Kongevej er det mest markante og bedst bevarede byggerier fra tiden mellem 1905, hvor opførelse af Marinestationen vedtages og 1914, hvor verdenskrigen satte et stop for civilt byggeri.

Hvis man tegner et kort over Sønderborg, der forbinder Løkken, Lerbjerg og Kongevej kan man se, hvor byens forsvarsanlæg var placeret før og efter krigen i 1864. Denne vejstrækning var en kolonnevej i forsvarsværket Sonderburg-Düppel. Kolonnevejen lå på bysiden af et voldanlæg. I år 1900 blev forsvarsværket nedlagt og byggeriet blev givet frit. Kongevej - de lige numre - ligger inde i den gamle by. De ulige numre ligger på landsiden (Nystaden).

Statsskolen, Ahlmannskolen og Kanonhuset
Blik mod nord fra Kongevej-Østergade-Ringridervej-krydset. Til ventre ses Kanonhuset, i midten Ahlmann Skolen og til Højre Statsskolen, alle byggede mellem 1905 og 1910

Omkring Østergade-Kongevej-Ringridervej-krydset opstod Sønderborgs nye kvarter af offentlige bygninger: Ahlmannskolen, Sønderborg Statsskole (Königliche Oberrealschule zu Sonderburg 1910), Domhuset, bygget af det tyske justitsministerium i 1911, Menighedshuset på Østergade 1 og endelig en filial af Den Tyske Rigsbank.

Byggestil og arkitektur

I tiden mellem Den Tysk-Franske Krig 1870-1871 og Den Første Verdenskrig 1914-1918, var der i Europa, en usædvanlig lang tid med fred og teknisk og materiel fremgang. La Belle Epoque - den skønne tid - blev opfattet som en guldalder, hvor skønhed, natur, teknologi og kunst var bærende elementer, som naturligvis også slog igennem i arkitekturen. I perioden 1896-1914 opstod, sideløbende i Tyskland/Østrig og Frankrig, Jugendstilen/Art Nouveau, hvis særlige kendetegn var kunstfærdige, stiliserede naturornamenter, der var udtryk for en idealiseret længsel efter det naturlige, organiske udtryk - i modsætning til den rå ingeniørkunst, som f.eks. de mange stålbroer, der blev bygget i hele Europa, eller Eiffeltårnet, der blev bygget i Paris i 1889, var eksempler på. Typiske for det samtidige men modsatte kunstneriske udtryk, nemlig Jugendstil/Art Nouveau, er nedgangsportalerne til den Parisiske Metro (størstedelen anlagt 1900-1910), der forestiller organiske og stiliserede bladslyng.

Huset på Kongevej 64 er i gennemført og vedligeholdt Jugendstil, der blandt andet ses i de smukke og originale vinduespartier, omkransede af organiske bladslyng og stiliserede motiver.

Statsskolen, Ahlmannskolen og Kanonhuset

De omfattende nybyggerier i Sønderborg i perioden fra 1905, hvor Marinestationen grundlægges og frem til 1914, hvor Første Verdenskrig bryder ud, er udført i hovedsageligt fire forskellige stilarter: Jugendstil (en god del af villaerne på Kongevej), Hjemstavnsstil (f.eks. Rigsbanken, Statsskolen og Domhuset), Engelsk Havebystil (f.eks. officersboligerne på Jomfrustien og Tolderhusene på Voldgade) eller Øst-Preussisk Ordensridderstil (f.eks. Marinestationen og hospitalet).

Som repræsentant for Jungendstilen er Sønderborg enestående i Danmark. Nord for Kongeåen, er der kun få og spredte byggerier i Jugendstil. Her fusionerede man Jugendstil, Engelsk Havebystil og Hjemstavnsstil til stilarten: “Skønvirke”, der kom til at præge mange af købstædernes byggerier i samme periode, gennem bevægelsen: “Bedre Byggeskik”.

Kongevej 64 - husets facade mod Kongevej

Huset og dets ejere

1905

Der gives byggetilladelse af den prøjsiske politiforvaltning i Sønderborg - 30. august 1905.- til opførelse af villa på adressen Kaiser Wilhelm Alle 64. Tilladelsen gives til bygherre P. Petersen, Sønderborg. Huset bygges af Lorentzen og Christiansen Baugeschäft, Sønderborg.

1906

Huset overgår til Købmand Carl Boch og benævnes Villa Boch.

1909

Tilbygning af indgangsparti mod nord.

1927

Lægefamilien Warnich overtager huset, der anvendes som bolig og praksis.

1967

Huset indrettes af Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning til Hotel Garni - City Hotel - der udlejes til Axel Röck.

1978

Axel Röck og hustru køber ejendommen til fortsat hoteldrift.

1980

Tilbygning mod vest af etplansbygning. 2 værelser og opholdsstue - tv-stue.

1997

Ombygning og indretning til advokatkontor - Advokaterne Kongevej 64.

2005

Om- og tilbygning. Ny kontorfløj mod vest.